Dù đi muôn nơi vẫn nhớ về Trường Phan Huy Chú mến yêu! - Trường THCS Phan Huy Chú