Trường THCS Phan Huy Chú - 18 giáo viên đi thi, 17 người đoạt giải