Tổ chức thành công Câu lạc bộ Năng Khiếu Thạch Hà - Trường THCS Phan Huy Chú